Zamknij
REKLAMA

Jak zostać redaktorem

14:05, 20.07.2018 | .

Kroczenie ścieżką kariery wcale nie jest łatwe. Każdy zawód wymaga osiągnięcia odpowiednich umiejętności i posiadania adekwatnych predyspozycji. Nie inaczej jest z profesją redaktora. Jednak na pewno praca tego typu potrafi przynieść wiele satysfakcji.

Predyspozycje

Przyszły redaktor tak jak dobry materiał na psychologa, inżyniera czy pracownika ruchu lotniczego powinien spełniać określone kryteria, jeżeli chodzi nie tylko o kompetencje i nabytą wiedzę, ale też cechy charakteru. W tej pracy będzie mogła sprawdzić się osoba, która: 1) jest dokładna, dzięki czemu żmudne i trudne pochylanie się nad tekstem nie będzie katorgą, 2) cechuje się spostrzegawczością, co sprawi, że przy obowiązkach korektorskich wyłapie poukrywane w najmniej spodziewanych miejscach błędy ortograficzne, interpunkcyjne czy językowe, 3) umie działać w zespole, ponieważ mimo że to praca z danymi, to jednak nie w próżni społecznej.

Wykształcenie

Tak naprawdę odpowiednie kwalifikacje potrzebne w pracy nad redakcją, korektą bądź edycją tekstu zdobywa się bezpośrednio w praktycznej działalności, jednak na pewno istnieją kierunki studiów, które jak żadne inne przygotowują do podjęcia tego typu pracy. Pomoże w tym tak filologia polska, jak i filologie obce, a poza tym dziennikarstwo. Często na historii czy nawet muzykologii jest specjalność edytorska – nie jest to zły wybór, zwłaszcza jeśli chce się być redaktorem wydawnictw branżowych. Tam to nauczą nas warsztatu, na który składa się na przykład obsługa odpowiednich programów komputerowych. Jak każdy zawód i profesję redaktora dotyczy zjawisko nowoczesności i cyfryzacji.

Praca własna

Dopóki nie zaczniemy sami rozwijać się w zawodzie, dopóty nie zarobimy nigdy przykładowych 4700 zł netto. Samodzielny wysiłek skierowany na zdobycie odpowiednich kompetencji na pewno przyniesie spodziewany wynik. Czytanie odpowiednich lektur poszerzających wiedzę na temat zasad pisowni, nauka obsługi programów takich jak Adobe InDesign czy zapoznanie się z zasadami typografii – to tylko niektóre z przykładowych umiejętności, które powinno się posiąść, chcąc pracować w wydawnictwie, czasopiśmie czy gazecie.

Miejsca, gdzie można rozwinąć skrzydła

Wszystko zależy od tego, jaki pomysł na siebie ma przyszły redaktor, jednak jak zostało wspomniane wcześniej, powinien on szukać pracy głównie w redakcjach gazet i czasopism oraz wydawnictwach na stanowiskach redaktora, korektora czy edytora. To tutaj najpełniej może uczyć się od prawdziwych mistrzów. Dlatego tak ważne jest, by praktyki i staże w tego typu miejscach podejmować już na wczesnych latach studiów, by po ich ukończeniu nie obudzić się z ręką w nocniku. Aktywność już od początkowych miesięcy edukacji powinna zaowocować lepszym startem w czasach absolwenckich.

 

Niewątpliwie aby zostać redaktorem, trzeba ukończyć odpowiednie studia, dużo pracować we własnym zakresie i od jak najwcześniejszych lat nauki rozpocząć praktyczne zajęcia z tekstem. Jest to jednak ścieżka kariery, która tak jak w przypadku innych zawodów potrafi przynieść wiele satysfakcji.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA