Zamknij
REKLAMA
1. Praca na samodzielnym stanowisku, 2. Spawanie, naprawa oraz czyszczenie kontenerów złomowych, 3. Pomoc na warsztacie. Praca na jedną zmianę w godz. 07.00-15.00
StPr/22/0557
data rozpoczęcia pracy od 16.05.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Pielęgniarka/opiekun w Dziennym Domu Senior+ : wykonuje czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne podopiecznych DDS+; udziela poradnictwa dot. zdrowotnego trybu życia; kontakt z placówkami służby zdrowia celem ustalenia terminów wizyt; przeprowadzenie rozmów motywujących; wskazanie form spędzania czasu wolnego; kontrolowanie stanu zdrowia, przyjmowania leków. Praca w godzinach: 7-15
StPr/22/0558
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- obsługa maszyn pakujących wyroby garmażeryjne - zapewnienie ciągłości pracy maszyn: zmiana folii i etykiet - dbanie o czystość maszyn oraz jakość prowadzonego procesu przy jednoczesnym zachowaniu wydajności pracy - przezbrajanie maszyn, bieżąca regulacja i diagnozowanie oraz usuwanie drobnych usterek maszyn - kontrola materiałów opakowaniowych - obsługa systemu ERP, raportowanie do Kierownika - ścisła współpraca z działem utrzymania ruchu Praca na trzy zmiany w godz. 06.00-14.00/14.00-22.00/22.00-06.00. Miejsce pracy: Zawiercie, ul. Łośnicka 35 - I Zakład Zawiercie, ul. Technologiczna 6 - II Zakład
StPr/22/0545
data rozpoczęcia pracy od 13.05.2022
wynagrodzenie od od 3 250 PLN

wg programu stażu staż w godz: 10-18, 13-21
StPr/22/0547
data rozpoczęcia pracy od 13.05.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

wg programu stażu staż w godz: 8:00-16:00
StPr/22/0548
data rozpoczęcia pracy od 13.05.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

- troszczenie się o jakość produktu, kontrolowanie krytycznych punktów kontroli procesu - raportowanie wykrytych nieprawidłowości w procesie produkcji - prowadzenie dokumentacji jakościowej - monitorowanie działań korygująco-zapobiegawczych oraz weryfikowanie ich efektywności - przygotowywanie prób do badań mikrobiologicznych i chemicznych - przygotowywanie firmy do audytów zewnętrznych - przeprowadzanie szkoleń wstępnych oraz doraźnie dla pracowników z zakresu GMP, GHP, HACCP i IFS. Praca na trzy zmiany w godz. 06.00-14.00/14.00-22.00/22.00-06.00. Miejsce pracy: Zawiercie, ul. Łośnicka 35 - I Zakład Zawiercie, ul. Technologiczna 6 - II Zakład
StPr/22/0546
data rozpoczęcia pracy od 13.05.2022
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

wg programu stażu w godz. 10.00-18.00
StPr/22/0550
data rozpoczęcia pracy od 13.05.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

- Prowadzenie okresowych przeglądów i remontów instalacji elektrycznej. - Usuwanie awarii, - Bieżące kontrole instalacji elektrycznej, - Wykonywanie odczytów liczników głównych w budynkach administrowanych. - praca w godz. 7:00-15:00 i 10:00-18:00 również w sobotę (dzień do odbioru).
StPr/22/0551
data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

1. Usuwanie awarii instalacji wod-kan 2. Bieżące kontrole instalacji wod-kan 3. Wykonywanie odczytów liczników w budynkach administrowanych. Praca na jedną zmianę w godz. 7.00-15.00 i/lub 10.00-18.00, praca również w soboty (dzień do odbioru)
StPr/22/0552
data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

M. innymi: - opracowanie rocznych planów zamierzeń obronnych; - sporządzanie sprawozdań z realizacji planów zamierzeń obronnych i wykonywanych zadań obronnych; - opracowywanie i bieżące aktualizowanie dokumentacji obronnej; - prowadzenie ewidencji sprzętu obrony cywilnej; - zapewnianie należytej ochrony informacjom niejawnym; - prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami; i inne. Praca na jedną zmianę w godz. 07.30-11.30 Oferta w ramach ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze Inspektor samodzielnej sekcji do spraw ochrony informacji niejawnych (1/4 etatu)/inspektor ochrony danych (1/4 etetu). Pełne informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.zawiercie.sr.gov.pl/oferty-pracy,m,mg,7
StPr/22/0544
data rozpoczęcia pracy od 12.05.2022
wynagrodzenie od od 2 200 PLN