Zamknij
REKLAMA

Prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej budowy. Praca na terenie Zawiercia. Praca na czas okreslony do 31.12.2020. Pracodawca zapewnia dojazd do pracy.
StPr/19/1537
data rozpoczęcia pracy od 02.01.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

obsługa taboru maszynowego, możliwość przyuczennia do zawodu
StPr/19/1551
data rozpoczęcia pracy od 12.12.2019
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

naprawa taboru samochodowego, możliwość przyuczenia do zawodu
StPr/19/1552
data rozpoczęcia pracy od 12.12.2019
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych w branży garmażeryjnej, przygotowanie, wytwarzanie i pakowanie wyrobów garmażeryjnych, kontrola jakości wyprodukowanych wyrobów garmażeryjnych, praca zgodna z o
StPr/19/1541
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej: teczki osobowe, karty wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy, sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, naliczanie składek ZUS, praca na jedną z
StPr/19/1544
data rozpoczęcia pracy od 16.12.2019
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

prowadzenie ksiąg handlowych podmiotów gospodarczych, dekretowanie i księgowanie operacji , prowadzenie rachunków, potwierdzanie sald należności i zobowiązań, praca na jedną zmianę w godz. 7-15 lub 8-
StPr/19/1543
data rozpoczęcia pracy od 17.12.2019
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

- przygotowanie, wytwarzanie i pakowanie wyrobów garmażeryjnych; - praca zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa i jakości; - przestrzeganie zasad etykietowania produktów; - dbanie o porzą
StPr/19/1548
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca kl I
StPr/19/1540
data rozpoczęcia pracy od 27.01.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

obsługa klienta na kasie i sali sprzedaży, wykładanie towaru, prace porządkowe, praca na dwie zmiany w godzinach 5.00-23.00
StPr/19/1537
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

przyjęcie, przechowywanie i wydawanie materiałów, kontrola jakości, ilości przyjmowanych towarów, współpraca z przełożonymi, składanie zamówień materiałów do magazynu, wydawanie i przyjmowanie narzędz
StPr/19/1536
data rozpoczęcia pracy od 09.12.2019
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

REKLAMA

© zawiercie365.pl | Prawa zastrzeżone