Zamknij
REKLAMA
Wykonywanie pracy wg przeszkolenia, wg zleceń u klientów - praca w domach, instytucjach. Jedna zmiana w godz. 08.00-16.00
StPr/22/1098
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Sprzedaż artykułów spożywczych, wykładanie towarów, dbanie o stanowisko pracy, krojenie chleba. Praca na dwie zmiany
StPr/22/1097
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

wg programu stażu staż w godz: 9:00-17:00
StPr/22/1088
data rozpoczęcia pracy od 05.10.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

wg programu stażu staż w godz: 7-15, 7-14
StPr/22/1092
data rozpoczęcia pracy od 05.10.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

wg programu stażu staż w godz: 10-18
StPr/22/1093
data rozpoczęcia pracy od 05.10.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Wymagane doświadczenie i umiejętność w zakresie obsługi i kierowania pojazdami pow. 3,5 t. Praca na trzy zmiany.
StPr/22/1096
data rozpoczęcia pracy od 06.10.2022
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Mycie i czyszczenie samochodów. Praca od poniedziałku do soboty. Godziny pracy do ustalenia.
StPr/22/1095
data rozpoczęcia pracy od 06.10.2022
wynagrodzenie od od 20 PLN

Mycie i czyszczenie samochodów. Praca od poniedziałku do piątku na dwie zmiany w godzinach otwarcia myjni 8:00 - 20:00
StPr/22/1094
data rozpoczęcia pracy od 06.10.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Praca polega na : - obsłudze klienta na podjeździe, - aktywne promowanie paliw premium - komunikowaniu aktualnych promocji produktowych - dbaniu o czystość i porządek na terenie obiektu - pozytywnym podejściu do klienta. Czas pracy oraz rodzaj umowy do ustalenia z pracodawcą.
StPr/22/1087
data rozpoczęcia pracy od 10.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Diagnozowanie zaburzeń rozwojowych i zaburzeń zachowania (przygotowywanie diagnozy indywidualnej wychowanka). Prowadzenie i koordynowanie odpowiednich form terapii psychologicznej. Współpraca w pedagogami szkolnymi, nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, opiekunem prawnym w zakresie diagnozy przyczyn niepowodzeń w nauce i zachowaniu oraz ustalanie korektywnego postępowania. Prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla wychowanków, nauczycieli, rodziców (opiekunów prawnych). Prowadzenie zajęć terapeutycznych, rekompensujących brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowanie do życia społecznego. Praca na dwie zmiany w godzinach: 06.00-14.00/14.00-22.00. Miejsce wykonywania pracy: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 4 praz placówki obsługiwane przez Centrum. * Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Tęcza" w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 4 * Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Familia" w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 6 * Placówka opiekuńczo-Wychowawcza "Pegaz" w Chruszczobrodzie, ul. Dworcowa 28 * Placówko Opiekuńczo-Wychowawcza "Pełna Chata" w Górze Włodowskiej, ul. Żarecka 24 * Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Na Jurze" w Górze Włodowskiej, ul. Żarecka 24. Praca w wymiarze 1/2 etatu z możliwością zwiększenia do pełnego etatu.
StPr/22/1077
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
wynagrodzenie od od 1 750 PLN