Zamknij
REKLAMA

Program współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022

13.24, 26.11.2021 .
Skomentuj
REKLAMA

Podczas XLI sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego radni przyjęli uchwały m.in. w sprawach:

– przyjęcia „Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” (21 głosów „za”)

- zmian w budżecie powiatu na 2021 rok i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2025; (21 głosów „za”)

- zmiany Uchwały Nr XXXVII/471/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zawierciańskiego (21 głosów „za”);

- poparcia starań Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie o uzyskanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim (15 „za”, 3 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”);

- ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Zawierciańskiego (to wyłączna właściwość organu stanowiącego, uchwała musiała zostać podjęta do końca listopada br. – 20 głosów „za” przy 1 wstrzymującym się – G. Dors)

- w sprawie skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Zawierciu (Rada uznała zasadność skargi – 11 głosów „za”, 1 „przeciw”, 8 radnych „wstrzymało się” od głosowania);

- zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok;

- stanowiska wyrażającego poparcie dla obrony polskich granic:

Treść Stanowiska: „Rada Powiatu Zawierciańskiego wyraża swoją wdzięczność i solidarność z polskimi służbami, w szczególności z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz Policji, a także żołnierzami Wojska Polskiego, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej strzegącymi nienaruszalności naszych granic i suwerenności Ojczyzny. Od wielu lat Polska nie stała przed tak dużym zagrożeniem swojego bezpieczeństwa i integralności granic.W  obliczu  powagi  sytuacji  wyrażamy  wsparcie  dla  działań  służb  stojących  na  straży  bezpieczeństwa i nienaruszalności granic Rzeczypospolitej Polskiej.”

W wolnych wnioskach radny Grzegorz Piłka zapytał Starostę o realizację inwestycji na moście w Trzebyczce (termin rozpoczęcia prac wydłużył się w związku z koniecznością odwodnienia działki i oczekiwaniem na wymagane zgody z Wód Polskich). Radna Małgorzata Machura pytała natomiast na jakim etapie jest sprawa budowy obwodnicy Zawiercia i Poręby. Inwestycja była wstrzymana na ponad pół roku, ponieważ ktoś powiadomił Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, że na terenie powiatu bytują 4 łosie… Droga musiała zostać przeprojektowana. Dyrektor RDOŚ wydał już postanowienie w tej sprawie i zostało ono przekazane do Wojewody. Podpisane zostały też porozumienia z gminami i z powiatem na temat planowanego przejęcia wybudowanych dróg (powiat przejmie ok. 1,1 km dróg).  Obecnie wykonawca czeka na decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

Radny Jarosław Kleszczewski pytał natomiast o zamknięty wiadukt nad CMK przed Podlesicami. Jest tam obecnie zwężenie.

- To inwestycja na drodze wojewódzkiej, realizowana przez Zarząd Dróg Wojewodzkich. Też planujemy remont wiaduktu nad CMK miedzy Rzędkowicami a drogą relacji Kroczyce-Żarki – mówił Starosta Gabriel Dors. - Mamy decyzję na remont tego wiaduktu i składamy do Polskiego Ładu wniosek o środki na jego remont. Jednak w związku z tym, że jest zamknięty wiadukt pomiędzy Kotowicami a Górą Włodowską uważam, że logistycznie nie można dopuścić, żeby te trzy wiadukty były nieczynne. Jeśli więc uzyskamy dofinansowanie będziemy działać w taki sposób, że dopiero jak zostanie zakończona inwestycja realizowana przez Starostwo w Myszkowie, ruszymy z naszą inwestycją, tak by nie utrudniać komunikacji mieszkańcom.

Retransmisja z obrad sesji dostępna będzie już wkrótce na stronie: https://powiatzawiercie.sesja.pl/

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%