Zamknij
REKLAMA

22:51, 29.06.2019
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej bawili się po raz kolejny wraz ze swoimi licznie przybyłymi Rodzinami i Bliskimi na zorganizowanym w ogrodzie Domu XVIII Pikniku Rodzinnym. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania było "Na ludowo". Wszystkich mieszkańców, ich rodziny i zaproszonych gości powitał dyrektor Domu Rafał Porc. Wśród zaproszonych gości byli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawierciu i Łazach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Po mszy świętej odprawionej przez kapelana ks. Eugeniusza Bubaka, rozpoczęła się część muzyczno - artystyczna, którą zainicjowało krojenie i degustacja urodzinowego torta. Następnie wystąpiły i zaprezentowały się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rzędkowicach oraz Kapela Jurajska. Po przeprowadzeniu konkursów odbyła się zabawa taneczna z zespołem REACTIV. W tym roku zaproszenia przyjęli i spędzili te chwile wspólnie z nami m.in. Starosta Zawierciański Gabriel Dors wraz z Członkiem Zarządu Pawłem Sokołem i Skarbnikiem Powiatu Haliną Mackiewicz. Radę Powiatu reprezentowała Barbara Kozioł, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Obecne było kierownictwo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Adam Witas i Jadwiga Miśkiewicz i Zakładu Poprawczego dyrektor Robert Kleszcz. Władze miasta reprezentowała Agata Jarza, Sekretarz Miasta wraz z delegacją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dyrektor Justyną Miszczyk. Pikniki, których inicjatorem i pomysłodawcą był poprzedni dyrektor placówki Aleksander Jachimowski, odbywają się już od 18 lat. [Powiat Zawiercie]
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA
© zawiercie365.pl | Prawa zastrzeżone