Zamknij
REKLAMA

prowadzenie zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej, zatrudnienie na 5/18 etatu, czas określony
StPr/19/1084
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od od 700 PLN

Pomoc w prowadzeniu magazynu, przygotowywanie towarów do wywozu zgodnie z wystawionymi dokumentami. Okres zatrudnienia: 1 rok, możliwość przedłużenia umowy.
StPr/19/1079
data rozpoczęcia pracy od 19.08.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Prowadzenie magazynu wg typów i kategorii towarów. Przygotowanie towarów do wywozu zgodnie z dokumentami, przyjmowanie dostaw towarów. Okres zatrudnienia: 1 rok, możliwość przedłużenia umowy.
StPr/19/1080
data rozpoczęcia pracy od 19.08.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z Uczestnikami Projektu, opracowywanie kontraktów socjalnych z Uczestnikami Projektu oraz wspieranie ich w realizacji kontraktów socjalnych (pomoc w załatwianiu
StPr/19/1070
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2019
wynagrodzenie od od 3 700 PLN

Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z Uczestnikami Projektu, opracowywanie kontraktów socjalnych z Uczestnikami Projektu oraz wspieranie ich w realizacji kontraktów socjalnych (pomoc w załatwianiu
StPr/19/1073
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od od 3 950 PLN

Przeprowadzanie diagnozy potrzeb indywidualnych Uczestników Projektu (opracowywanie Indywidualnych Planów Działania z Uczestnikami Projektu) zawieranie umów na wzór kontarktu socjalnego, przeprowadzan
StPr/19/1075
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od od 3 950 PLN

Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z Uczestnikami Projektu, opracowywanie kontraktów socjalnych z Uczestnikami Projektu oraz wspieranie ich w realizacji kontraktów socjalnych (pomoc w załatwianiu
StPr/19/1072
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2019
wynagrodzenie od od 3 700 PLN

wg programu stażu, godziny odbywania stażu: 6.00-14.00, 14.00-22.00
StPr/19/1068
data rozpoczęcia pracy od 14.08.2019
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

wg programu stażu, godziny odbywania stażu 6.00-14.00, 14.00-22.00
StPr/19/1069
data rozpoczęcia pracy od 14.08.2019
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

Sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów, ciągów komunikacyjnych. Praca w godz. 6.00-18.00, 18.00-6.00, na terenie Zawiercia w weekendy.
StPr/19/1067
data rozpoczęcia pracy od 14.08.2019
wynagrodzenie od od 14,7 PLN

REKLAMA

© zawiercie365.pl | Prawa zastrzeżone