Zamknij
REKLAMA

21:40, 22.07.2018
Ponad 200 osób wzięło udział w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zawierciu dla swoich podopiecznych. Ta coroczna impreza co roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Spotkania integracyjne to już tradycja organizacji. Stowarzyszenie, które prowadzi działalność pożytku publicznego, zrzesza emerytów, rencistów, inwalidów w celu: wspierania ich udziału w życiu społecznym, integracji i aktywizacji przez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystycznego i turystycznego. Związek działa nie tylko na polu kulturalnym i turystycznym, ale również udziela swoim członkom pomocy w sprawach socjalno-bytowych, tworzy fundusze na cele socjalno-bytowe, prowadzi związkową kasę pogrzebową. Działania Związku wspiera również Gmina Zawiercie dotując niektóre zadania. O dobrej współpracy z samorządem mówiła przewodnicząca Oddziału w Zawierciu ? Janina Krasoń. W imieniu prezydenta miasta Witolda Grima, życzenia miłej zabawy i ciekawych projektów życzyła zastępca prezydenta miasta Teresa Mucha ? Popiel. (UM Zawiercie)
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA
© zawiercie365.pl | Prawa zastrzeżone