Zamknij
REKLAMA

23:13, 22.07.2018
W dniu 8 lipca 2018r podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP Wójt Gminy Kroczyce wraz z Posłem Waldemarem Andzelem oraz Senatorem Arkadiuszem Grabowskim przekazał jednostkom OSP sprzęt medyczny współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W marcu Gmina Kroczyce złożyła wniosek w ramach VI naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ? Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki temu pozyskano środki na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w postaci czterech defibrylatorów oraz dziesięciu toreb ratowniczych z deską ortopedyczną i szynami Kramera. Jednostki OSP Kroczyce, OSP Pradła, OSP Biała Błotna i OSP Dzibice otrzymały defibrylatory, a także wraz z OSP Dobrogoszczyce, OSP Dzibice, OSP Gołuchowice, OSP Lgota Murowana, OSP Siamoszyce, OSP Siedliszowice oraz OSP Szypowice torby ratownicze z deską ortopedyczną i szynami Kramera. Całość projektu zamknie się w kwocie 59 076 zł., z czego 99% wydatków 58 485,24zł zostanie pokrytych z otrzymanej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Pozyskany sprzęt medyczny wpłynie na poprawę efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, a także wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kroczyce, turystów odwiedzających naszą gminę, a także wszystkich osób podróżujących, drogą krajową i drogami wojewódzkimi, przebiegającymi przez gminę Kroczyce. (UG Kroczyce)
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA
© zawiercie365.pl | Prawa zastrzeżone